JavaScriptでオブジェクトの要素数を取得、空判定をする Object,length,blank

jsのObject.lenghtがない…

オブジェクトの要素数を取得する方法 Object.keys を使う

var obj = {};
console.log(Object.keys(obj).length); // => 0